ทุนการศึกษา

ความหมาย

          ทุนการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ฐานะทางการเงินของที่บ้านมีปัญหาหลากหลายโอกาสที่จะทำให้ไม่สามารถได้รับการศึกษาต่อดังนั้น ทุนการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่อยากที่จะเรียนแต่เขาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะสามารถจ่ายเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนได้ดังนั้น จึงการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีการให้ทุนการศึกษามานานแล้วสำหรับเด็กที่เรียนเก่ง แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อดังนั้นรัฐบาลจึงมีทุนเพื่อให้กู้ยืมจะได้เรียนจบและรอจนกว่าจะมีงานทำ จึงจะเรียกเก็บคืนซึ่งในแต่ละครั้งที่เรียกเก็บคืนนั้นก็อาจจะเป็นรายเดือน หรือรายปีแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักดังนั้นการกู้เรียนหลังจากที่เรากู้เรียนจนสำเร็จ แล้วมีงานมีการทำก็ควรที่จะนำเงินมาคืนเพื่อที่จะให้โอกาสรุ่นน้องได้รับการศึกษาและมีโอกาสแบบเดียวกัน

ทุนการศึกษา

          พวกเราจะทำความเข้าใจประเด็นต่างได้โดยการสังเกต รู้จักวิเคราะห์มอง สิ่งต่างๆให้ละเอียด สอบถามคนอื่น ซึ่งมีความเข้าใจมากยิ่งกว่าเรา จดจำสิ่งต่างๆที่ได้มองเห็น ได้ยิน ได้ฟัง และก็ได้สัมผัส ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พวกเราต้องศึกษานั้นเยอะมาก ยิ่งเราเติบโตขึ้น ก็ยิ่งจะต้องศึกษาความรู้ที่มากขึ้นให้เยอะขึ้นตามวัย มันยากมากที่เราจะศึกษาเองทุกๆอย่าง รัฐบาล ซึ่งมีบทบาทดูแลให้เด็ก ที่เป็นคนของประเทศ ให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ก็เลยได้ก่อตั้งสถานศึกษาขึ้น รัฐบาลจะจัดสถานที่เรียนให้เข้าชั้นเรียนจนถึงจบชั้นประถมเรียนรู้ปีที่ ๖ นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเข้ามายังสถานที่เรียนหรือโรงเรียน รวมทั้งจบชั้นประถมเรียนรู้ปีที่ ๖ เป็นอย่างน้อยแต่สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ยังมีสถานที่เรียน แล้วก็โรงเรียนในขั้นต่อๆไปขึ้นไปอีก  ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัย แล้วก็มหาวิทยาลัย การเล่าเรียนสูงๆแล้วจะไม่เป็นการบังคับ เพราะผู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้จะศึกษาต่อ ย่อมศึกษาเล่าเรียนได้ ตามความรู้ความเข้าใจของตัวเอง

          การเรียนรู้ในระบบสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย และก็จำเป็นต้องใช้เวลามากมายในการเรียนรู้หรือศึกษา คนที่หวังจะเรียนต่อบางคนแม้ว่าจะมีปัญญาดี ก็ขาดเงินทุน และก็จะต้องใช้เวลา เพื่อเลี้ยงปากท้อง บางทีอาจไม่เข้ารับศึกษาไม่มีช่องทาง รัฐบาลจะจัดทุนศึกษาการเรียนรู้ หรือเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล จะนำเงินมามอบให้เพื่อเป็นทุนเล่าเรียน นอกเหนือจากการจัดแจงการศึกษาเล่าเรียนในระบบสถานศึกษา รัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ยังได้จัดแจงศึกษาเล่าเรียนนอกระบบสถานศึกษา ใช้แนวทางต่างๆให้ผู้มีความต้องการที่จะเข้ารับการเรียนได้เล่าเรียน จากการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเช่น สอนในช่วงเวลาเย็น ค่ำๆ วันเสาร์ แล้วก็วันอาทิตย์ จัดแจงสอนทางสื่อต่างๆ ส่งบทเรียนไปทางไปรษณีย์ สำหรับคนที่อยู่ไกลห่างมากมายจากโรงเรียน ผู้ซึ่งหวังจะเล่าเรียนต่อ ก็จะเรียนได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          ในทุกวันนี้โอกาสเป็นสิ่งที่มาถึงได้ยากแต่ถ้าได้รับแล้วควรจะทำให้ดีที่สุดโดยไม่ปล่อยให้หลุดมือไป ทุนการศึกษานั้นไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะมีได้ต้องทั้งเรียนดีเรียนเก่งมีความประพฤติที่ดี แต่ฐานะไม่ดีดังนั้นเด็กที่เรียนดีส่วนใหญ่จะได้รับทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้มีความเหลื่อมล้ำ เราจะเห็นได้เลยว่าโอกาสสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสนั้น อาจจะเลือนลางไปของความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มพวกนี้จะเอาทุนไป เพื่อที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะยังไรบ้านเขาก็พอมีแต่ที่ขอทุนก็เพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง แล้วจะเห็นได้เลยว่าในทุกวันนี้จะมีการทวงทุนกู้ยืมสำหรับผู้เรียน เรียนจบกันแล้วแต่ก็ไม่ยอมที่จะใช้ตามกฎระเบียบของทุนการศึกษา จึงทำให้มีข่าวอยู่บ่อยๆว่าผู้ที่กู้เรียนไปแล้วจบการศึกษามีงานมีการทำ แต่ก็ไม่ยอมส่งให้รัฐจึงทำให้เด็กรุ่นหลังได้รับโอกาสจากการศึกษาได้ไม่เต็มที่

ประเภทของ ทุนการศึกษา

  • ทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนที่ดี
  • ทุนไว้ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน
  • ทุนช่วยส่งเสริมสำหรับการศึกษาเฉพาะทาง
  • ทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในการศึกษา
  • ทุนสำหรับผู้ที่ขาดโอกาศทางสังคม
  • ทุนให้ยืมเพื่อการเสริมสร้างการพัฒนา
  • ทุนการศึกษาเพื่อจะได้นำไปต่อยอดการส่งเสริมธุรกิจ

          ซึ่งถ้าให้พูดกันตามตรงแล้วเราก็ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษานั้นอาจจะไม่ใช่แต่เพียงค่าเล่าเรียนเท่านั้น เพราะทุนการศึกษาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้อีกด้วยอย่างเช่นในแต่ละเดือนจะโอนเพื่อค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนดังนั้นจงเห็นว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากน้อยขนาดไหน การเรียนรู้คือสิ่งที่พบเจอจากประสบการณ์ในชีวิตของเรานั่นเองจนกว่าจะเรียนจบ จะได้ทุนการศึกษาไปเรื่อยๆจนถึงปริญญาซึ่งหลังจากนั้นมันก็ยังมีทุนการศึกษาอีกแต่ก็ต้องไปสอบแข่งขันเพื่อวัดระดับว่าถ้าความสามารถถึงพอก็จะได้รับทุนการศึกษา เพื่อไปเรียนต่อยิ่งเรียนสูงเท่าไรก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเท่านั้นดังนั้น มันอาจจะเป็นภาระอันหนักหน่วงสำหรับผู้ปกครองก็ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องกู้ทุนเพื่อทำการศึกษาหลังจากจบค่อยมาทำงานเพื่อใช้หนี้ที่กู้เรียนไปเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐออกทุนแบบนี้มาให้ เพราะมันทำให้เด็กหลายๆคนได้รับการศึกษาที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ดีและเมื่อเด็กโตไปก็จะได้มีงานทำ และไม่เป็นภาระของสังคมและยังเรียนรู้ที่จะเข้ากับคนอื่นได้อย่างง่ายๆ จะได้รู้จักเอาตัวรอดและไม่พึ่งแต่พ่อแม่ และช่วยให้ประเทศพัฒนา